Skip to main content

Naar elkaar omzien

Buddy’s en maatjes helpen ouderen langer zelfstandig wonen in de wijk

Doe mee met 4W, zo heet het pilotproject dat in de wijk Gestel in Eindhoven draait. De 4 w’s staan voor Wonen, Welzijn, Werk in de Wijk.  Jongeren en senioren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben kunnen met dit project weer aan de slag. Zij dragen bij aan het welzijn voor ouderen. En helpen zo mee de sociale cohesie in de wijk te versterken. Hoe is het zo gekomen? Sociaal werkbedrijf Ergon, woonzorgorganisatie Archipel en woningcorporatie Woonbedrijf deden mee aan de Werkinnovatie Prijs van Start Foundation en Cedris en wonnen de wildcard met hun idee voor 4W. Toen konden ze aan de slag. Ze kozen voor deze wijk omdat zowel Archipel als Woonbedrijf veel bewoners hebben  en het netwerk ‘GOudT (Gezond Oud Thuis)’ al een tijd met veel energie actief is. “Dus is deze wijk uitermate geschikt voor dit project”, aldus Frank Hendriks van zorgorganisatie Archipel.

Werken naar vermogen

Het doel van 4W is om via buddy’s en maatjes ouderen langer zelfstandig in de wijk te laten wonen. De groep maatjes bestaat uit jongeren uit het speciaal onderwijs die net klaar zijn met hun opleiding. Zij hebben nog weinig werkervaring. Buddy’s zijn meestal zestigers met ruime werkervaring maar een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het is voor allen een betaalde baan. Archipel en Woonbedrijf zijn opdrachtgever, Ergon de werkgever en de gemeente verstrekt subsidie voor buddy’s die hiermee uit de uitkering zijn gegaan. Mensen werken naar vermogen. De buddy’s en maatjes verrichten allerhande klussen bij ouderen, zoals hulp bij het onderhoud van de tuin, begeleiding naar de dagbesteding of fysiotherapie, samen een kopje koffie drinken. Thuiswonende ouderen kunnen hulp vragen maar ook Archipel en Woonbedrijf schakelen de buddy’s en maatjes in. 

Gemotiveerd

Alle organisaties hebben er belang bij. Peter Ubachs van Ergon vindt het een mooie manier om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben uit de bijstand te halen. Hij vond het in het begin wel spannend want hij had weinig ervaring met de zorgsector. “Ik moest wel wennen aan al die afkortingen die in de zorg gebruikt worden.” Hij vindt het geweldig dat de buddy’s en maatjes zo gemotiveerd zijn. “Ze vinden het fijn om een bijdrage te leveren aan het welzijn van ouderen”, zegt Peter. Als zorgorganisatie is Archipel onderdeel van de gemeenschap. Frank: “We zijn er van overtuigd dat Archipel samen met 4W iets kunnen toevoegen aan het leven van de ouderen. De collega’s van 4W wandelen bijvoorbeeld met onze bewoners, assisteren bij maaltijden, brengen bewoners van de eigen kamer naar het restaurant of maken soms gewoon even een praatje. Hierdoor hebben onze zorgmedewerkers meer tijd voor specifieke taken waarvoor zij zijn opgeleid. Samen met 4W blijven we dan in staat om zoveel mogelijk bewoners de juiste welzijn en zorg op het juiste moment te kunnen blijven geven.”

Zichtbaarheid

Voor de corporatie is het belangrijk dat deze jongeren in de wijk blijven wonen. Dat is voor de samenstelling van de wijk goed. “Zo houd je de wijk vitaal”, aldus Marie Jose Backx van Woonbedrijf . “We denken erover om een woonvorm te creëren voor een aantal jongeren samen. Maar ook aan het delen van  woningen zoals het inwonen van jongeren bij bijvoorbeeld senioren met ruimte over.” Op die manieren kan het woningtekort verminderd worden.  Door de inzet van de buddy’s en maatjes is de zichtbaarheid van de corporatie in de wijk vergroot. “Zij zorgen ervoor dat er minder zwerfafval is rondom gebouwen. Zij helpen ook bij de gemeenschappelijke Vivaldituin. Vrijwilligers kampten met onderbezetting. Dus zijn de extra handjes welkom.” Ook doen ze het beheer van enkele complexen. 

Tips

Op dit moment komen de buddy’s en maatjes bij 65 vaste adressen. Het is bedoeld voor ouderen die een smalle beurs én een hulpvraag hebben. Frank, Peter en Marie José zijn erg blij met het project. Ze  hebben diverse tips voor andere organisaties die met zoiets aan de slag willen. Zo raden zij iedereen aan om voor zo’n traject de tijd te nemen. Zij benadrukken daarnaast het belang van goede begeleiding van de buddy’s en maatjes. Op tijd komen was bijvoorbeeld voor sommige buddy’s en maatjes een punt. Dat hebben ze inmiddels onder de knie. Een ander leerpunt is dat het niet handig bleek van dit project een aparte stichting te maken. De stichtingsvorm bleek hen meer in de weg te staan dan dat het hielp. Zij hebben daarom gekozen voor een samenwerkingsovereenkomst en dat werkt prima. Als het slaagt gaan ze uitbreiden naar andere wijken. En die kans is erg groot!

Lees meer op doemeemet4w.nl.

Het Juiste Thuis
Het Juiste Thuis: een samenwerkingsverband van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties, dat werkt aan praktijkoplossingen waarmee ouderen in de regio Zuidoost-Brabant fijn langer zelfstandig kunnen wonen. Vanuit het Juiste Thuis werd een werkbezoek georganiseerd aan de wijk Gestel met informatie over het project 4W. Lees meer op hetjuistethuis.nl.

Deel dit artikel: